naše služby

Znalecká činnost

V rámci naší činnosti spolupracujeme s řadou soudních znalců v oboru Ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a staveb - např. Ing. Petr Pokorný, Č. Budějovice, p. Jiří Panuška, Strakonice, p. Ladislav Hadraba, Strakonice, Ing. Jablonský, Písek.

Pracovník naší kanceláře - p. Štěpán Kučera je pak soudním znalcem jmenovaným předsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích pro obor Ekonomika, Ceny a odhady věcí movitých. Oceňuje tedy vybavení domácností a kanceláří, stroje, vozidla a to pro účely soudních a exekučních řízení, veřejných dražeb, účetních transakcí, dědictví atd.